Hälsokontroll

Håll dig friskare!

Hos Privatläkarna genomför vi hälsokontroller för företag samt privatpersoner. Vi har två standardupplägg för hälsokontroller nedan, men skräddarsyr gärna andra upplägg vid önskemål.
Kontakta våra företagssköterskor Marita och Louise via halsokontroll@privatlakarna.se eller på telefon 0706-96 37 90 för mer information.

Våra läkare är dessutom certifierade att genomföra bedömningar för utskrift av de flesta medicinska intyg så som t.ex. utskrift av körkortsintyg, friskintyg samt intyg vid adoption.

cropped-privatlakarna-symbol.png

Privatläkarnas ”Stora hälsokontroll”

Stora Hälsokontrollen består av två besök hos Privatläkarna. Vid första tillfället träffar man en sjuksköterska som gör en undersökning och tar prover. Inom en månad träffar man en läkare som gör en allmän undersökning. Tillsammans med läkaren får man dessutom en genomgång av svaren på de prover och undersökningar som gjordes vid första besöket.

 • Längd och vikt
 • Urinprov (glukos, protein, blod, bakterier, vita blodkroppar)
 • Blodtryck och puls
 • Blodsocker
 • Natrium- och kaliumsalter i blod- och njurfunktion
 • Ämnesomsättningsprov (TSH)
 • SR inflammations- och infektionsprov
 • Kalciumprov på njur-, tarm- och nervsystem
 • Kreatinin (visar njurfunktion)
 • Kolesterol, triglycerider, LDL (onda kolesterolet), HDL (goda kolesterolet)
 • Alpk, Asat, Alat och GT (lever och gallprover, höga värden vid nedsatt leverfunktion förgiftning eller hög alkoholkonsumtion)
 • Hb, B12, Folat (dessa visar om man har järnbrist, blodbrist eller vitaminbrist)
 • Lungfunktionsprov (screening)
 • EKG
 • Hörseltest
 • Syntest
 • Prostataprov (tas på män över 55 år eller enligt kunds önskemål)

 

Priset för stora hälsoundersökningen är 2.500 kronor.

Privatläkarna erbjuder även vaccinationer och intyg samt besök hos hudläkare vid behov.

Intervallen mellan hälsokontrollerna bestäms individuellt enligt företagets önskemål.

cropped-privatlakarna-symbol.png

Privatläkarnas ”Lilla hälsokontroll”

Lilla Hälsokontrollen består av ett besök hos Privatläkarna. Vid detta besök träffar man en sjuksköterska som gör en undersökning och tar prover. Uppföljning av provsvar och undersökning sker direkt under besöket tillsammans med sjuksköterskan (ej läkarbesök).

 • Längd och vikt
 • Urinprov (glukos, protein, blod, bakterier, vita blodkroppar)
 • Blodtryck och puls
 • Blodsocker
 • Natrium- och kaliumsalter i blod- och njurfunktion
 • Ämnesomsättningsprov (TSH)
 • SR inflammations- och infektionsprov
 • Kalciumprov på njur-, tarm- och nervsystem
 • Kreatinin (visar njurfunktion)
 • Kolesterol, triglycerider, LDL (onda kolesterolet), HDL (goda kolesterolet)
 • Hb (blodvärde), järn och blodbild
 • Leverprover och blodfetter
 • Inflammations- och infektionsprover
 • Prostataprov (tas på män över 55 år eller enligt kunds önskemål)

Priset för lilla hälsoundersökningen är 1.750 kronor.

Privatläkarna erbjuder även vaccinationer och intyg samt besök hos hudläkare vid behov.

Intervallen mellan hälsokontrollerna bestäms individuellt enligt företagets önskemål