IT – FAQ

 In Intranät

IT – FAQ

Nu har äntligen FAQ (frequently asked questions) för IT kommit igång. Tanken är att detta verktyg ska vara levande och att ni som medarbetare ska få svar på era frågor. Målet med IT är att ni på egen hand ska våga testa er fram.

Är det någon fråga som saknas så säg till mig (Sandra) så ser jag till att ni får svar på dessa via intranätet.

Viktigt att komma ihåg är att vi alla är nya i början och det är okej att göra fel. Så länge man vågar testa är man en bra bit på väg.

Leave a Comment